Systemen

Er zijn vele systemen om u te ondersteunen op het gebied van capaciteit-, project-, programma- en portfolio management. Allemaal met sterke en mindere punten voor specifieke situaties. Wij hebben veel kennis en ervaring met diverse systemen.

Omdat we merk onafhankelijk willen adviseren en opereren hebben we niet bij voorbaat specifieke voorkeuren voor bepaalde systemen.  Wel hebben we een zwak voor Open Source oplossingen. Omdat deze oplossingen  vaak vanuit een passie worden bedacht en gebouwd, gestoeld op ervaring en gedragen door vele gebruikers over de wereld.

Om die reden hebben wij bewust gekozen om te participeren in de ontwikkeling van ]project-open[, een van de grootste Open Source  ERP-Projectmanagement oplossingen. Wij zijn verantwoordelijk voor de vertaling van dit product en zijn partner voor de Nederlandstalige markt . Meer hierover vindt u op onze aparte site: www. project-open.eu.

Naast ]project-open[ gebruiken we vaak:

  • Ganttproject
  • ProjectLibre
  • OpenProject
  • Trello

Voor Agile toepassingen werken we graag met Trello.

Specifiek voor Dashboarding zijn we fan van PowerBI. Niet echt OpenSource (Microsoft), maar wel erg krachtig en multi inzetbaar.