Open Source Software

Wij en ]Project Open[ 
SPIR-IT Sourcing Solutions b.v. werkt op het snijvlak van Portfolio-, Programma en Project management, HRM en ICT. SPIR-IT wordt vaak betrokken in projecten zoals grootschalige recruitment, capaciteitsmanagement, teamselectie, ontwikkeling, etc.. De behoefte ontstond daarbij al snel aan een platform waarmee op een makkelijke wijze projecten kunnen worden beheerst, informatie kan worden gedeeld en bij voorkeur ook een bedrijfsadministratie kan worden uitgevoerd. Na een grondige zoektocht waarbij meerdere producten zijn geëvalueerd, is de keuze gevallen op ]Project Open[.

Inmiddels is ]Project Open[ een apart onderdeel binnen SPIR-IT en zijn er bij een aantal klanten succesvolle implementaties van ]Project Open[ uitgevoerd. Hierbij wordt het ]Project Open[ gebruikt als simpel elektronische tijdschrijven en verwerken tot en met beheren en beheersen van grote projecten.

In de bedrijfsfilosofie van SPIR-IT staat o.a. dat we graag langdurige en gelijkwaardige relaties willen bouwen met zowel klanten als andere stakeholders. Vanuit die optiek heeft SPIR-IT de Nederlandse versie verzorgd. SPIR-IT is dan ook de officiële localization partner van ]Project Open[ in Nederland.

http://www.project-open.eu/